0 zł

BIZnest Konto
Prowadzisz za bezwarunkowe 0 zł

Konto aktywne nawet w 15 minut

ZAŁÓŻ KONTO Konto nr 1

Bez opłat za usługi, z których Twoja firma korzysta na co dzień:

Z BIZnest Kontem zyskujesz również:

Załóż BIZnest Konto tak, jak chcesz:

ZAŁÓŻ KONTO

Przydatne dokumenty do pobrania

BIZnest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank”) na rzecz przedsiębiorców w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym BIZnest Konto, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym BIZnest Konto jest zmienne i na dzień 01.06.2019 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów biznesowych, „Tabeli oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank SA.

Terminal płatniczy z Nest Bankiem - w celu otrzymania jednorazowo 100 zł w prezencie od Nest Banku S.A. z terminalem płatniczym Klient powinien zawrzeć umowę o terminal płatniczy z First Data z ofertą Nest Banku, zapewnić wpływy na BIZnest Konta z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami oraz wyrazić lub utrzymać zgodę na kontakt Nest Banku w celach marketingowych. W ramach programu „Polska bezgotówkowa” miesięczna opłata za dzierżawę terminala, prowizja od każdej transakcji kartą oraz jednorazowa opłata za instalację i aktywację terminala wniosą 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy. Po tym okresie miesięczne koszty związane z dzierżawą terminala płatniczego będą zgodne z zawartą umową z First Data Polska S.A. Podmiotem oferującym terminale płatnicze objęte ofertą specjalną dla posiadaczy BIZnest Konta jest First Data Polska SA, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429, REGON 012873434. Szczegóły promocji dotyczącej prezentu w wysokości 100 zł dostępne są w regulaminie promocji "Terminal płatniczy z Nest Bankiem" do pobrania tutaj.

BIZnest Limit w Koncie - Przedsiębiorca jest kredytem oferowanym przez Nest Bank S.A. przedsiębiorcom na cele związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Szczegóły i cennik związane z kredytem na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank S.A.

Android i Google Pay to znaki towarowe Google Inc. Aby skorzystać z aplikacji musisz posiadać telefon z systemem Android 4.4 Kit Kat (lub nowszy), który obsługuje technologię NFC. Szczegóły związane z usługą Google Pay oraz kartami płatniczymi znajdują się odpowiednio w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Apple Pay to znak towarowy Apple Inc. Usługa Apple Pay świadczona jest przez Apple Distribution International („Usługodawca”) za pośrednictwem aplikacji Usługodawcy zainstalowanej na urządzeniu Apple. Szczegóły związane z usługą Apple Pay oraz kartami płatniczymi można znaleźć na stronie: www.nestbank.pl/uslugi/applepay.html, a także w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych oraz Regulaminie korzystania z kart płatniczych Nest Bank w ramach Cyfrowego Portfela Apple Pay, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Garmin Pay to znak towarowy Garmin Ltd. Aby skorzystać z usługi Garmin Pay musisz posiadać zegarek Garmin wyposażony w technologię NFC oraz telefon z aplikacją dostawcy usługi Garmin Pay. Szczegóły związane z usługą Garmin Pay oraz kartami płatniczymi można znaleźć na stronie: www.nestbank.pl/uslugi/garminpay.html, a także w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych i Regulaminie korzystania z kart płatniczych Nest Bank w ramach Cyfrowego Portfela Garmin Pay, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Ranking „Konto nr 1 2018 r. wg Bankier.pl” pochodzi z raportu opublikowanego przez portal Bankier.pl w dn. 16.01.2019.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności i cookies. W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i cookies: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/bezpieczenstwo/polityka-prywatnosci

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.