0 zł

Nest Konto prowadzisz
i obsługujesz niezmiennie za 0 zł

Konto aktywne nawet w 5 minut

Załóż konto Konto nr 1

Korzystaj na co dzień bez opłat za:

Z Nest Kontem zyskujesz:

Załóż Nest Konto tak, jak chcesz

Załóż konto

Przydatne dokumenty do pobrania

Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym Nest Konto, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym Nest Konto jest zmienne i na dzień 01.06.2019 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank SA.

Nest Lokata Witaj („Lokata”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonym przez Nest Bank w złotych na rzecz posiadacza rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych, który założy Lokatę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia pierwszego Nest Konta. Klient może otworzyć tylko jedną Lokatę. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 zł, zaś maksymalna 10 000 zł. Okres deponowania wynosi 3 lub 6 miesięcy. Warunkiem utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania dla lokaty 6- miesięcznej jest zapewnianie nie później niż 60 dni od dnia otwarcia Lokaty, wpływów wynagrodzenia na Nest Konto (min. 1 000 zł) lub wpływów na firmowy rachunek płatniczy BIZnest Konto (min. 6.000 zł) oraz realizowanie z tego rachunku firmowego przelewów do US lub ZUS. W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim oprocentowanie Lokaty zostanie obniżone do stawki 0,5% w skali roku począwszy od czwartego miesiąca okresu deponowania. Promocja trwa do jej odwołania przez Nest Bank. Regulamin promocji Lokaty, a także regulamin, tabela oprocentowania oraz tabela opłat i prowizji dotyczące rachunków oferowanych klientom indywidualnym dostępne są na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank SA.

Android i Google Pay to znaki towarowe Google Inc. Aby skorzystać z aplikacji musisz posiadać telefon z systemem Android 4.4 Kit Kat (lub nowszy), który obsługuje technologię NFC. Szczegóły związane z usługą Google Pay oraz kartami płatniczymi znajdują się odpowiednio w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Apple Pay to znak towarowy Apple Inc. Usługa Apple Pay świadczona jest przez Apple Distribution International („Usługodawca”) za pośrednictwem aplikacji Usługodawcy zainstalowanej na urządzeniu Apple. Szczegóły związane z usługą Apple Pay oraz kartami płatniczymi można znaleźć na stronie: www.nestbank.pl/uslugi/applepay.html, a także w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych oraz Regulaminie korzystania z kart płatniczych Nest Bank w ramach Cyfrowego Portfela Apple Pay, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Garmin Pay to znak towarowy Garmin Ltd. Aby skorzystać z usługi Garmin Pay musisz posiadać zegarek Garmin wyposażony w technologię NFC oraz telefon z aplikacją dostawcy usługi Garmin Pay. Szczegóły związane z usługą Garmin Pay oraz kartami płatniczymi można znaleźć na stronie: www.nestbank.pl/uslugi/garminpay.html, a także w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych i Regulaminie korzystania z kart płatniczych Nest Bank w ramach Cyfrowego Portfela Garmin Pay, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Ranking pochodzi z raportu opublikowanego przez portal Bankier.pl w dn. 16.01.2019.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności i cookies. W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i cookies: https://www.nestbank.pl/o-nas/polityka-prywatnosci.html

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.