Produkty promowane w naszym programie partnerskim:

- BIZnest Konto - konto firmowe
Zacznij zarabiać na poleceniach już teraz.
Rejestracja trwa tylko 5 minut.

Zaloguj się


Nest Konto jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Nest Koncie jest zmienne i na dzień 30.05.2017 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji.  Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, korzystania z wpłatomatów w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart oraz Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank.


Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 316.387.000 PLN.BIZnest Konto

  • 0 zł za założenie i prowadzenie konta
  • 0 zł za wydanie i korzystanie z karty płatniczej
  • 0 zł za internetowe przelewy krajowe
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów w całej Polsce
  • 0 zł za wpłaty gotówki w 2500 wpłatomatach sieci Euronet
Zacznij zarabiać na poleceniach już teraz.
Rejestracja trwa tylko 5 minut.

Zaloguj się


BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorców w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z BIZnest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart. Nominalne roczne oprocentowanie środków na BIZnest Koncie jest zmienne i na dzień 30.05.2017 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla przedsiębiorców w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, korzystania z wpłatomatów w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych, Tabeli Oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Lokat oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank.


Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 316.387.000 PLN.


© 2020 Nest Bank SA
Powered by Interpartner