Tabela Prowizji - historia zmian


Tabela prowizji obowiązywała do 23.07.2017

l.p Produkt Warunek wypłacenia prowizji Wysokość prowizji *
1 NEST Konto
 • Zawarcie umowy o prowadzenie rachunku w NEST Bank przez osobę, która do dnia złożenia wniosku za pomocą Programu Partnerskiego, nie złożyła wniosku o prowadzenie rachunku za pomocą pozostałych kanałów sprzedaży
 • Zalogowanie przez Klienta do internetowego serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej – w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta.
 • Aktywacja karty płatniczej do rachunku - w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta
85 zł
2 NEST Konto Waluta
(wkrótce)
 • Zawarcie umowy o prowadzenie rachunku w NEST Bank przez osobę, która do dnia złożenia wniosku za pomocą Programu Partnerskiego nie złożyła wniosku o prowadzenie rachunku za pomocą pozostałych kanałów sprzedaży.
 • Zalogowanie przez Klienta do internetowego serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej - w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta.
 • Aktywacja karty do rachunku - w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta
85 zł
3 Biznest Konto
 • Zawarcie umowy o prowadzenie rachunku w NEST Bank przez osobę, która do dnia złożenia wniosku za pomocą Programu Partnerskiego nie złożyła wniosku o prowadzenie rachunku za pomocą pozostałych kanałów sprzedaży.
 • Zalogowanie przez Klienta do internetowego serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej - w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta.
 • Aktywacja karty do rachunku - w terminie 60 dni od dnia otwarcia konta
85 zł
4 NEST Gotówka na Klik
(wkrótce)
 • Zawarcie umowy o NEST Gotówka na Klik.
 • Brak wypłaty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy kredytowej w przeciągu 14 dni od daty zawarcia.
 • Dotyczy również kredytów uruchamianych w ramach konsolidacji zobowiązań z innych banków
2% od kwoty uruchomionego kredytu

* Kwoty podane w tabeli są kwotami netto dla firm (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W przypadku rozliczeń z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej podane kwoty są kwotami brutto, od których zostaną potrącone w odpowiedniej wysokości składki ZUS/US.

WAŻNE! W przypadku otwarcia dwóch lub więcej rachunków na podstawie jednego wniosku Klienta, Uczestnikowi Programu przysługuje jedno wynagrodzenie, niezależnie od liczby otwartych rachunków (np. otwarcie NEST Konta i jednocześnie NEST Oszczędzności).© 2020 Nest Bank SA
Powered by Interpartner